System Kramerius
TISK   -   NÁPOVĚDA   -  KONTAKT   -     -   ENGLISH
Typy dokumentů
Abeceda
Výběr autora
Výběr monografie
Monografie
Stránka
 
PDF
rozsah stran: (max. 20)
   -
 
Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

©2003-2009 MKP Jonáš
developed by Qbizm

Kronika královské Prahy a obcí sousedních
* Hlavní název:
Kronika královské Prahy a obcí sousedních
* Podnázev:
Karlova třída - U Půjčovny

* Autor:
   Příjmení: Ruth    Jméno: František

* Přispěvatel:
   Příjmení: Körber    Jméno: Pavel

* Druh dokumentu:
monografie

* Název vydavatele:
Körber
* Datum vydání:
1904
* Místo vydání:
Praha

* Fyzický popis:
   Rozsah:
S. 473-898, 12 příl. : ilustr.

* Jazyk:
cze

* Klíčové slovo:
Bretfeldovský palác, čp.240 (Nerudova 33, Jánský vršek 15, Šporkova 2), čp.516 (Karmelitská 31), Karlovo náměstí, Kunratice, Pohořelec, popraviště, pošta, pranýře, pražské kláštery, pražské kostely, pražské mosty, pražské paláce, pražské ulice, U zlatého hroznu (Karmelitská), místopisy, pragensia

* Poznámky:
Nezkrácené určení roku vydání: [1904], Díl 2, sv. 3-4, chybí s. 583-586, 787-788

* Anotace:
Druhá část (Karlova-U půjčovny) abecedně podle názvů ulic i větších celků města řazeného historického místopisu Prahy přelomu 19. a 20. století, jenž je dodnes jedním ze základních zdrojů informací o pražské historii a topografii. Třídílná Kronika královské Prahy spojující aktuální místopis let 1896-1904 s historickou topografií je monumentálním dílem gymnaziálního profesora klasické filologie, který v něm (později ve spolupráci s Josefem Teigem) s národněvýchovným cílem shromáždil pokud možno všechny historické údaje, ale i pověsti a zajímavosti o každé ulici tehdejší Prahy a o každém domě v ní. Autor zachycuje údaje nejen stavebně a kulturně historické, nýbrž i politické události, biografická data osobností, drobné reálie a kuriozity, připojuje i současné názory na podobu a další rozvoj města. Věnuje pozornost nejen izolovaně jednotlivým objektům, ale i významnějším urbanistickým souborům, zejména ulicím. Jeho cílem bylo rekonstruovat celý dějinný vývoj domů a ulic a dovést líčení od nejstarší historie až do nejnovější současnosti na přelomu 19. a 20. stol., během níž procházela Praha dramatickou přeměnou z převážně středověké metropole v moderní kapitalistické velkoměsto. Evidoval proto asananční zásahy a mizení historických domů i ulic, v nejednom případě zaznamenal i probíhající demolici nebo novou výstavbu (tyto skutečnosti sledoval dokonce i po té, co začala Kronika vycházet, a doplňky o jednotlivých objektech, nově připojených městských čtvrtích (Vyšehrad, Holešovice-Bubny, Libeň) a předměstích zahrnul do třetího dílu). Zároveň informoval i o perspektivních stavebních a regulačních záměrech. Výtvarně a dokumentárně hodnotná je i bohatá ilustrační výzdoba Kroniky, jež je dílem vydavatele Pavla Körbra. I přes nutnost kritického přístupu (různá míra propracovanosti jednotlivých hesel, nespolehlivost nebo dokonce chybnost některých údajů, obtížná ověřitelnost faktů) a populárně naučný charakter představuje Ruthova Kronika, zvlášť po zničení řady dokumentů při požáru pražského městského archivu v r. 1945, nepostradatelnou pomůcku pro odborníky. (Na základě stati V. Ledvinky doplňující 4. díl ).

* Místo uložení:
Městská  knihovna v Praze
* Signatura:
II D 7070

* URI:
http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/470073Strana: [471] (titulní strana) [472] 473 474 475 476 477 478 479 480 [480a] 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 [498] (prázdná strana) 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 [528a] 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 [624a] 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 [648a] 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 [670a] 671 672 673 674 [674a] 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 [692a] 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 [708a] 709 710 711 712 713 714 715 716 [716a] 717 718 719 720 721 722 723 724 [724a] 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 [778a] 179 780 781 782 783 784 785 786 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 [802a] 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898